Clinical observational gait analysis to evaluate improvement of balance during gait with vibrotactile biofeedback

M.J.A. Janssen, A.J. Pas, Jos Aarts, Y.J.M. Janssen-Potten, H. Vles, C.I.H.C. Nabuurs, R.C. van Lummel, R Stokroos, H. Kingma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Clinical observational gait analysis to evaluate improvement of balance during gait with vibrotactile biofeedback'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen