Clinical application of human mesenchymal stromal cells for bone tissue engineering

Anindita Chatterjea, Gert Meijer, Clemens Van Blitterswijk, Jan De Boer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenAcademicpeer review

84 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Clinical application of human mesenchymal stromal cells for bone tissue engineering'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen