Clinical application of antimicrobial bone graft substitute in osteomyelitis treatment: a systematic review of different bone graft substitutes available in clinical treatment of osteomyelitis

T.A.G. van Vugt, J. Geurts, J.J. Arts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

33 Citaten (Scopus)
19 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Clinical application of antimicrobial bone graft substitute in osteomyelitis treatment: a systematic review of different bone graft substitutes available in clinical treatment of osteomyelitis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen