Cliff: an automatized zipper

Mohamad Zairi Baharom

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

29 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Industrial Design
Begeleider(s)/adviseur
  • Feijs, Loe M.G., Promotor
  • Delbressine, Frank L.M., Co-Promotor
Datum van toekenning19 jun 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5024-1
StatusGepubliceerd - 19 jun 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit