‘Clicking’ on the nanoscale: 1,3-dipolar cycloaddition of terminal acetylenes on azide functionalized, nanometric surface templates with nanometer resolution

C. Haensch, S. Höppener, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '‘Clicking’ on the nanoscale: 1,3-dipolar cycloaddition of terminal acetylenes on azide functionalized, nanometric surface templates with nanometer resolution'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen