Clickable polymersomes

J.A. Opsteen, M. Nallani, S.F.M. van Dongen, J.J.L.M. Cornelissen, J.C.M. Hest, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)158
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of the American Chemical Society
Volume49
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit