Click-to-release from trans-cyclooctenes: mechanistic insights and expansion of scope from established carbamate to remarkable ether cleavage

Ron M. Versteegen, Wolter ten Hoeve, Raffaella Rossin, Mark A.R. de Geus, Henk M. Janssen, Marc S. Robillard (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

38 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Click-to-release from trans-cyclooctenes: mechanistic insights and expansion of scope from established carbamate to remarkable ether cleavage'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen