Click-Coupling to Electrostatically Grafted Polymers Greatly Improves the Stability of a Continuous Monitoring Sensor with Single-Molecule Resolution

Yu Ting Lin, Rosan Vermaas, Junhong Yan, Arthur M. de Jong, Menno W.J. Prins (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
13 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Click-Coupling to Electrostatically Grafted Polymers Greatly Improves the Stability of a Continuous Monitoring Sensor with Single-Molecule Resolution'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen