Click chemistry beyond metal-catalyzed cycloaddition

C.R. Becer, R. Hoogenboom, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

773 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Click chemistry beyond metal-catalyzed cycloaddition'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Material Science