Cleaner production in Tanzania - The use of exergy and environmental tools in the industrial case studies

P.P.A.J. Schijndel, van, J.M.N. Kasteren, van, K.J. Ptasinski, F.J.J.G. Janssen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of 7th European Round Table on Cleaner Production ERCP 2001, 2-4 May 2001, Lund
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit

Schijndel, van, P. P. A. J., Kasteren, van, J. M. N., Ptasinski, K. J., & Janssen, F. J. J. G. (2001). Cleaner production in Tanzania - The use of exergy and environmental tools in the industrial case studies. In Proceedings of 7th European Round Table on Cleaner Production ERCP 2001, 2-4 May 2001, Lund