Classroom simulations in teacher education to support preservice teachers’ interpersonal competence: a systematic literature review

H. Theelen (Corresponding author), A. van den Beemt, P. den Brok

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  62 Citaten (Scopus)
  180 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Classroom simulations in teacher education to support preservice teachers’ interpersonal competence: a systematic literature review'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Psychology