Classifying technological knowledge for presentation to mechanical engineering designers

R.C.J.A.M. Broens, M.J. Vries, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Classifying technological knowledge for presentation to mechanical engineering designers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Engineering