Classifying infinitely divisible distributions by functional equations

K. Harn, van

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

294 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • Steutel, F.W., Promotor
  • Doornbos, R., Promotor
Datum van toekenning10 nov 1978
Plaats van publicatieAmsterdam
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1978

Bibliografische nota

Proefschrift Technische Hogeschool Eindhoven.

Citeer dit