Classificeren van krachtige leeromgevingen in het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs

M. Koopman, E. De Bruijn

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  3 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Dit artikel analyseert de methodologische kwaliteit van een vragenlijst bedoeld om (v)mboopleidingente classificeren op basis van de mate waarin de leeromgeving als krachtig kanworden beschouwd. De vragenlijst is ingezet in twee studies bij respectievelijk 53 mboopleidingen(studie 1) en 15 vmbo- en mbo-opleidingen (studie 2). De betrouwbaarheid vande vragenlijst is bepaald door Crohnbachs alpha’s van de schalen te berekenen. De validiteitvan de vragenlijst is geanalyseerd door te kijken naar gemiddelde schaalscores en spreiding,correlaties tussen schalen, de relatie met de conceptuele onderbouwing, vergelijking vanclassificaties van opleidingen met observatiegegevens en analyse van eventuele verschillentussen de studies. Op basis van de bevindingen kan de conclusie worden getrokken dat demethodologische kwaliteit van de vragenlijst over het geheel genomen redelijk goed is endaarmee goed te gebruiken in onderzoek naar leeromgevingen in het beroepsonderwijs.
  Originele taal-2Nederlands
  TitelPassie voor leren; Onderwijs Research Dagen(ORD) 2011, 8-10 juni 2011, Maastricht
  Plaats van productieMaastricht
  UitgeverijUniversiteit Maastricht
  Pagina's1-34
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit