Classification of small (0,2)-graphs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We find the graphs of valency at most 7 with the property that any two nonadjacent vertices have either 0 or 2 common neighbours. In particular, we find all semibiplanes of block size at most 7.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1636-1645
TijdschriftJournal of Combinatorial Theory, Series A
Volume113
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 2006

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Classification of small (0,2)-graphs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit