Classification of singularities at infinity of polynomials of degree 4 in two variables

Dirk Siersma, J.W. Smeltink

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

  73 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Plaats van productieUtrecht
  UitgeverijUtrecht University
  Aantal pagina's16
  StatusGepubliceerd - 1996

  Publicatie series

  NaamRijksuniversiteit Utrecht. Mathematisch Instituut : preprint
  Volume945

  Citeer dit