Classification of reserve capacity in future power systems

J. Frunt, W.L. Kling, J.M.A. Myrzik

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
177 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Classification of reserve capacity in future power systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen