Classification hierarchies for product data modelling

H.J. Pels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Classification hierarchies for product data modelling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Computer Science