Classbeacons: enhancing reflection-inaction of teachers through spatially distributed ambient information

Pengcheng An, Saskia Bakker, Sara Ordanovski, Chris L.E. Paffen, Ruurd Taconis, Berry Eggen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Classbeacons: enhancing reflection-inaction of teachers through spatially distributed ambient information'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Social Sciences

Agricultural and Biological Sciences