Civilized adventure as a remedy for nervous times: early automobilism and fin de siècle culture

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)157-190
  TijdschriftHistory of Technology
  Volume23
  StatusGepubliceerd - 2003

  Citeer dit