Circulating tumor cells : the Grand Challenge

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

98 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Samenvatting

Jaap den Toonder, Lab on a Chip Editorial Board Member, discusses how the field of circulating tumour cells defines one of the Grand Challenges for the microfluidics community.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)375-377
TijdschriftLab on a Chip
Volume11
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Circulating tumor cells : the Grand Challenge'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit