Circuits and trees in oriented linear graphs

T. Aardenne-Ehrenfest, van, N.G. Bruijn, de

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  965 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)203-217
  TijdschriftSimon Stevin : Wis- en Natuurkundig Tijdschrift
  Volume28
  StatusGepubliceerd - 1951

  Citeer dit