Circuit design for low-cost smart sensing applications based on printed flexible electronics

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

31 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Cantatore, Eugenio, Promotor
  • Harpe, Pieter J.A., Promotor
Datum van toekenning29 nov 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4927-6
StatusGepubliceerd - 29 nov 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit