Circuit and method for controlling the threshold voltage of transistors.

J. Pineda de Gyvez (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

27 Downloads (Pure)

Samenvatting

A control unit, for controlling a threshold voltage of a circuit unit having transistor devices, includes a reference circuit and a measuring unit. The measuring unit is configured to measure a threshold voltage of at least one sensing transistor of the circuit unit, and to measure a threshold voltage of at least one reference transistor of the reference circuit. A differential voltage generator is configured to generate a differential voltage from outputs of the measuring unit and a bulk connection of the transistor devices in the circuit unit to which the differential voltage is fed as a biasing voltage.
Originele taal-2Engels
OctrooinummerUS7332953
StatusGepubliceerd - 19 feb 2008

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Circuit and method for controlling the threshold voltage of transistors.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit