Chronic stress and adolescents’ mental health : modifying effects of basal cortisol and parental psychiatric history. The TRAILS study

A.R.E. Zandstra, C.A. Hartman, E. Nederhof, E.R. Heuvel, van den, A. Dietrich, P.J. Hoekstra, J. Ormel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
85 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Chronic stress and adolescents’ mental health : modifying effects of basal cortisol and parental psychiatric history. The TRAILS study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen