Chromatofocusing, a new separation method for proteins

L.A.A.E. Sluyterman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)265-268
TijdschriftGIT Fachzeitschrift fuer das Laboratorium
Volume25
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1981

Citeer dit