Chosen-prefix collisions for MD5 and applications

M.M.J. Stevens, A.K. Lenstra, B.M.M. Weger, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Chosen-prefix collisions for MD5 and applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen