Chorus : a distributed and zero configuration scheduling algorithm for TSCH networks

D. Sarakiotis

Onderzoeksoutput: ScriptiePd Eng Thesis

Originele taal-2Engels
Toekennende instantie
  • Electro-Optical Communication
Begeleider(s)/adviseur
  • Exarchakos, Georgios, Begeleider
Datum van toekenning8 dec 2016
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
StatusGepubliceerd - 8 dec 2016

Bibliografische nota

Eindverslag

Citeer dit