Choices in micro extraction

W.A. Gaakeer, M.H.J.M. Croon, de, J. Schaaf, van der, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the Netherlands Process Technology Meeting (NPS-11), 24-26 October 2011, Arnhem, The Netherlands
Pagina's200-200
StatusGepubliceerd - 2011

Bibliografische nota

Netherlands Process Technology Meeting (NPS-11), 24-26 October 2011, Arnhem, The Netherlands

Citeer dit