Choice of interface modes by empirical groupings of computer users

K.M. Potosnak

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelInteract'84 : first IFIP conference on human-computer interaction, 4-7 September 1984, London, UK / ed. by Brian Shackel
Plaats van productieAmsterdam
UitgeverijNorth-Holland Publishing Company
Pagina's262-267
ISBN van geprinte versie0-444-87773-8
StatusGepubliceerd - 1985
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit