Choice of electromagnetic actuators for assistive robots

R. Zanis, T.E. Motoasca, E. Lomonova

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

131 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)386-386
Aantal pagina's1
TijdschriftGerontechnology
Volume11
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Bibliografische nota

Track Robotics Presentation: Electromagnetic Actuators

Citeer dit