Choice modelling by means of fuzzy decision tables

G. Wets, F.J.A. Witlox, H.J.P. Timmermans, J. Vanthienen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Choice modelling by means of fuzzy decision tables'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie