Chlorine ion mobility in Cl-mayenite (Ca12Al14O32Cl2): An investigation combining high-temperature neutron powder diffraction, impedance spectroscopy and quantum-chemical calculations

Alexander Schmidt, Martin Lerch (Corresponding author), Jens-Peter Eufinger, Jürgen Janek, Ionut Tranca, Mazharul M. Islam, Thomas Bredow, Raimund Dolle, Hans-Dieter Wiemhöfer, Hans Boysen, Markus Hölzel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

31 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Chlorine ion mobility in Cl-mayenite (Ca12Al14O32Cl2): An investigation combining high-temperature neutron powder diffraction, impedance spectroscopy and quantum-chemical calculations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Material Science

Engineering

Chemical Engineering