Chlorination of ultrahigh molecular weight polyethylene : chlorine distribution and effects on morphology and material properties

H.N.A.M. Menting

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

  917 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
  Begeleider(s)/adviseur
  • Lemstra, Piet, Promotor
  • Berghmans, Hugo, Promotor, Externe Persoon
  • Calis, G.H.M., Co-Promotor, Externe Persoon
  Datum van toekenning18 dec. 1995
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1995

  Citeer dit