Chiral spin structures in ultrathin magnetic films

Franciska Chrétien Ummelen

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

111 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Swagten, Henk J.M., Promotor
  • Koopmans, Bert, Promotor
  • Lavrijsen, Reinoud, Co-Promotor
Datum van toekenning7 jan 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4905-4
StatusGepubliceerd - 7 jan 2020

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit