Chiral Spin Spirals at the Surface of the van der Waals Ferromagnet Fe3GeTe2

Mariëlle J. Meijer, Juriaan Lucassen, Rembert A. Duine, Henk J.M. Swagten, Bert Koopmans, Reinoud Lavrijsen, Marcos H.D. Guimarães

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

100 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Chiral Spin Spirals at the Surface of the van der Waals Ferromagnet Fe3GeTe2'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science

Physics