Chiral aggregates of triphenylamine-based dyes for depleting the production of hydrogen Peroxide in the photochemical water-splitting process

Beatrice Adelizzi, Andreas T. Rösch, Daan J. van Rijen, R. Simone Martire, Serkan Esiner, Martin Lutz, Anja R.A. Palmans, E.W. Meijer (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Chiral aggregates of triphenylamine-based dyes for depleting the production of hydrogen Peroxide in the photochemical water-splitting process'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie

Medicijnen en Levenswetenschappen