Chiller load forecasting using outdoor temperature profiles for a medium-sized office building

R.J.G. Cox, Shalika S.W. Walker, Joep A.J. Velden, van der, Wim Zeiler

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Chiller load forecasting using outdoor temperature profiles for a medium-sized office building'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen