Child-friendly urban design : observations on public space from Eindhoven (NL) and Jerusalem (IL)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekAcademic

632 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Child-friendly urban design : observations on public space from Eindhoven (NL) and Jerusalem (IL)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen