Cherished classifications: bathrooms and the construction of gender/race on the Pennsylvania Railroad during World War II

P.A. Cooper, R. Oldenziel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot) 7-41
Aantal pagina's34
TijdschriftFeminist Studies
Volume25
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1999
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit