Chemo-electro-mechanical formulation of charged hydrated tissues

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the international conference on new frontiers in biomechanical engineering : [towards the new century] ; held at Tokyo International Forum, July 18-19, 1997
Plaats van productieTokyo
UitgeverijJapan Society of Mechanical Engineers
Pagina's93-96
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit