Chemistry : dendrimers set to self-destruct

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

58 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Samenvatting

no abstract
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)128-129
Aantal pagina's2
TijdschriftNature
Volume426
Nummer van het tijdschrift6963
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Chemistry : dendrimers set to self-destruct'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit