Chemistry and morphology of bio-inspired silicates

M.W.P. Put, van de

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

614 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Technische Universiteit Eindhoven
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • de With, G. (Bert), Promotor
  • Sommerdijk, Nico, Promotor
  • van Benthem, Rolf A.T.M., Co-Promotor
Datum van toekenning26 mrt. 2015
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3798-3
StatusGepubliceerd - 26 mrt. 2015

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit