Chemisorption working capacity and kinetics of CO2 and H2O of hydrotalcite-based adsorbents for sorption-enhanced water-gas-shift applications

K.T. Coenen, F. Gallucci, P. Cobden, Erik van Dijk, E.J.M. Hensen, M. van Sint Annaland

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

35 Citaten (Scopus)
16 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Chemisorption working capacity and kinetics of CO2 and H2O of hydrotalcite-based adsorbents for sorption-enhanced water-gas-shift applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen