Chemiluminescence in action : syntheses, properties, and applications of 1,2-dioxetanes

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

  54 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • University of Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Wynberg, H., Promotor, Externe Persoon
  • Leusen, van, A.M., Co-Promotor, Externe Persoon
  Datum van toekenning18 jun 1982
  Plaats van publicatieGroningen
  Uitgever
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit