Chemical properties of solid biomass fuels significance and impact

I. Obernberger, T. Brunner, G. Bärnthaler

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  600 Citaten (Scopus)
  5 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Chemical properties of solid biomass fuels significance and impact'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth and Planetary Sciences

  Chemistry

  Engineering