Chemical nanostructures of multifunctional self-assembled monolayers

N. Herzer, S. Höppener, U.S. Schubert, H. Fuchs, U.C. Fischer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Chemical nanostructures of multifunctional self-assembled monolayers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen