Chemical modification of polymers in supercritical carbon dioxide

J.M. Gooijer, de, C.E. Koning

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Chemical modification of polymers in supercritical carbon dioxide'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science