Chemical Intensification in flow chemistry through harsh reaction conditions and new reaction design

T. Noël, V. Hessel

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Chemical Intensification in flow chemistry through harsh reaction conditions and new reaction design'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Chemical Engineering