Chemical erosion of different carbon composites under ITER-relevant plasma conditions

J. Westerhout, D. Borodin, R.S. Al, S. Brezinsek, M.H.J. 't Hoen, A. Kirschner, S.W. Lisgo, H J. van der Meiden, V. Philipps, Marc J. van de Pol, A.E. Shumack, G.C. De Temmerman, W.A.J. Vijvers, G.M. Wright, N.J. Lopes Cardozo, J. Rapp, G.J. Van Rooij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Chemical erosion of different carbon composites under ITER-relevant plasma conditions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie